Departmanlar

  • Sosyal Medya
  • Sponsorluk
  • Etkinlik
İletişim ve Sosyal Medya Departmanı
İletişim ve Sosyal Medya Departmanı, topluluğun sosyal medyadaki görünürlüğünü arttırmaktan ve tanıtımını yapmaktan sorumludur. Gelişen trendleri takip ederek topluluğun sosyal hesaplarına yön verirken diğer yandan medya, dergi ve topluluk için gerekli olan her türde yazı materyallerini hazırlayarak sosyal medyada topluluğu öne çıkarma ve dış ilişkiler kurma rolünü üstlenmektedir..